Denizli ‘de uygulanan 3801,6 kWp GES montajı tamamlandı. Uygulamada 11.880 adet CWT320Wp PM model güneş paneli kullanılmıştır.